راهنما

برای استفاده از سیستم می‌بایست مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید:
۱. ابتدا به قسمت پر کردن پرسشنامه رفته و با دقت به سوالات پاسخ دهید.
۲. پس از پاسخ‌گویی به سوالات، پرسشنامه خود را ارسال کنید تا درصد احتمال ابتلا به اتیسم برای فرزند شما محاسبه شود. توجه داشته باشید که برای محاسبه درصد می‌بایست به همه سوالات پاسخ داده شود. اگر در یک زمان امکان پاسخ‌گویی به تمامی سوالات را ندارید، می‌توانید پرسشنامه خود را با انتخاب گزینه "ذخیره"، تا هر جایی که پاسخ داده‌اید ذخیره کرده و بعدا برای تکمیل آن مراجعه نمایید.
۳. پس از پاسخ‌گویی به سوالات، از طریق قسمت لیست موسسات، موسسه منتخب خود را انتخاب بفرمایید تا در صورت نیاز ارزیابی‌های بعدی از طریق این موسسه انجام شود.