پیام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.

سوالات

سوالات زیر احتمال وجود اختلالات اتیستیک را در فرزند شما بررسی می‌کنند. هر سوال را با دقت بخوانید و روی یکی از گزینه‌های "همیشه"، "اغلب"٬ "گاهی" یا "هرگز" در زیر هر سوال علامت بزنید.
در ضمن چنانچه به عنوان موسسه قصد پر کردن فرم را دارید، نام و نام خانوادگی و سن کودک مربوطه را وارد کنید. در غیر این صورت قسمت مربوط به مشخصات کودک را تغییر ندهید.
همچنین اگر در حال حاضر امکان پر کردن کامل پرسشنامه را ندارید، میتوانید فرم را با هر تعداد پاسخ ذخیره کنید و در آینده با بازگشت به بخش پر‌کردن پرسشنامه و یا رفتن به بخش: حساب کاربری، آخرین پرسشنامه و انتخاب گزینه "ویرایش" اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایید.