برنامه های کاربردی

برنامه کاربردی جمع آوری داده صوتی از کودکان

در صورتی که صاحب نوزاد یا فرزندی خردسال هستید، می توانید از طریق برنامه ­ی کاربردی تهیه شده برای این امر، با ضبط صدای کودک دلبندتان به کیفیت بهتر زندگی سایر کودکان  کمک کنید. در صورتی که وقت محدودی دارید، ساده ترین و با اولویت ترین بخش، ضبط صدای گریه است که خواهشمندیم برای انجام هر سه قسمت آن (در برنامه مشخص شده است) اقدام نمایید.